Du har mulighed for at læse et uddrag af teksten på 15 forskellige sprog

Hvad er en mentor  

Vi har alle mødt et andet menneske, der gennem samvær og samtale har fået stor betydning for os. F.eks. en lærer, en ven eller et familiemedlem. Sådan en person kan kaldes en mentor.

 En person, der får støtte fra en mentor kaldes for en mentee. Mentoren går i dialog, lytter og skaber rum til refleksion ved at stille relevante spørgsmål. En mentor og en mentee er ligeværdighed samtalepartner. Det er både mentor og mentee, der lære noget ved at gå i dialog med hinanden. Men det er menteens behov, der sætter dagsorden for samtalerne.

Hvorfor vælge en mentor

En mentorrelation er hjælp til selvhjælp. En person, der vælger at have en mentor er ikke svag eller hjælpeløs. Det kræver tværtimod personlig overskud, at indgå i en mentorrelation, hvad enten du er mentor eller mentee.

Det kan være forskellige grunde til at vælge en mentor. Man kan drøfte nogle faglige eller personlige problemstillinger med en erfarende person, få mere netværk eller lære noget helt specifikt om et område. Nogle virksomhedsleder vælger f.eks. at have en ung mentor, fordi de gerne vil blive bedre til at kommunikere med deres unge medarbejder.

Du kan vælge at have en mentor, hvis du f.eks. gerne vil starte din egen virksomhed og vil gerne drøfte dine tanker og ideer med en, der selv er selvstændig. Du kan også vende spørgsmål vedr. uddannelse eller arbejde med en mentor, der har erfaringer med at tage en uddannelse og arbejde. Kort sat kan mentor støtte dig til at lære mere om dig selv, dine muligheder og det samfund du bor i.

Hvorfor bruge Mentorservice

Mentorservice har 21 stærke og engagerede mentorer, der har fundet deres vej ind i det danske samfund. De kan gå i dialog med dig på dansk eller/og et andet sprog. Du behøver derfor ikke vente indtil du bliver helt god til dansk for at have en mentor. Hvis du kan snakke på et af de 18 sprog, der er repræsenteret i mentorkorpset, kan du vælge en mentor allerede nu for at opnå dine mål hurtigere.