Omvendt mentorskab er et tilbud til alle, der i deres arbejde har berøring med indvandrere. Denne form for mentorskab er en dialog eller samtale, der skaber selvrefleksion hos menteen om tilgang og metoder i f.eks. indsatsen på integrationsområdet. Der er rum for menteen til at få afklaret en mængde gode spørgsmål. ”Mentorkorpset” har allerede afprøvet modellen i samtaler med sagsbehandlere og jobkonsulenter i seks kommuner. Modellen kan også med fordel anvendes af f.eks. vejledersystemet og virksomheder. Læs tre mentees fortælle om hvad de fik ud af at have en mentor ved at klikke her.