Tre mentees fra Københavns Kommune, Herbergcentret og Solrød kommune fortælle om deres erfaringer med det omvendte mentorskab


 
Lars Olsen vejleder ved jobcenter i Københavns kommune fortæller bl.a. om, hvordan samtalerne med hans mentor har hjulpet ham til at fokusere på tillidsforholdet til borgerne og hvordan han er blevet bedre til at prioritere sine metoder i indsatsen gennem mentorsamtalerne. 
 
Se videofilmen klik her            
 
Julie Hecht Nielsen, socialrådgiver ved Herbergscentret, fortæller, at det for hende var en positiv oplevelse, at mentorerne viste hende, at de små skridt også er en succes. Hun peger på egen faglig udvikling som et resultat af samtalerne 
 
 
              Se videofilmen klik her
 
Sagsbehandler Anette Lind Hansenfra Solrød Kommmune fortæller om, hvordan spørgelyst og den aktive deltagelse på et informationsmøde for afghanske kvinder steg betydeligt, da Rukshana Samak, en af mentorerne, tog ordet på mødet og kommunikerede på modersmål med deltagerne.
                                                                    
Se videofilmen klik her