Hvad er det, der gør Mentorservice og vores korps af etniske mentorer til noget helt særligt?

Mangfoldighed

Vi er et mangfoldigt mentorkorps mht. alder, kultur, etnisk baggrund, uddannelse og erfaringer. Den mangfoldighed har betydning både internt i gruppen og eksternt. Vi kan trække på hinandens faglige viden, kulturelle og menneskelige ressourcer. Vi kan også danne mentorteams, der er i besiddelse af forskellige erfaringer, som passer lige nøjagtigt til dit behov.

Ressourcefulde etniske minoritetskvinder

Vi er det eneste kvindelig mentorkorps, der alene består af kvinder med etnisk minoritetsbaggrund. Vi har overskud, ressourcer og vilje til at kunne hjælpe andre. Desuden har vi en masse livs- og erhvervserfaringer. Vi er trænet til at kunne lytte og gå i dialog.

Omvendt mentorskab

Vi har gode erfaringer med at være mentorer/dialogpartnere for sagsbehandlere og jobkonsulenter, der arbejder med integration. Dette er helt nyt og unikt. Hør tre mentees fortælle om deres erfaringer med omvendt mentorskab.

Længerevarende træningsforløb

Vi har været igennem en længerevarende og procesorienteret træningsforløbbestående af deltagelse på 10 seminarer, afholdelse af gruppemøder og refleksionsmøder. Vi har også praktiseret mentorskab. Vi har derfor både et godtteoretisk grundlag og praktiske erfaringer.

Netværk

Vores længerevarende træningsforløb har bl.a. givet mulighed for, at vi er blevet et netværk, der kan trække på hver enkelts eget netværk, hvorfor vi tilsammen har et meget stort netværk.