Projekt Mentorservice

Mentorservice startede som et socialfondsprojekt, der egentligt var en videreudvikling af et andet mentorprojekt med titlen TQ-Mentorkorps. De to mentorprojekter var fuldførte af IN2DK i samarbejde med en række organisationer. Projekterne har rekrutteret og trænet 21 kvinder med etnisk minoritetsbaggrund til at fungere som mentorer for:

1) Integrationsaktører, dvs. udøve omvendt mentorskab
2) Andre kvinder med indvandrerbaggrund. 

Netværket Mentorservice 

 Netværkets Mentorservice er dannet september 2007. Mentorservice råder således over et korps af etniske mentorer, som både har teoretisk viden om og praktiske erfaringer med mentorskab. Mentorkorpset består af kvinder, der alle klarer sig godt i samfundet, og som hver især har en unik faglig profil. Med et ønske om at inddrage etniske minoriteters egne ressourcer i integrationsarbejdet formidler Mentorservice korpsets mentorkompetencer og andre færdigheder, der er relevante for integrationsarbejdet. 

 Mentorservice har endvidere støttemedlemmer, der tilslutter sig netværkets formål.